Dunaj widziany z wnętrza wieży ciśnień w Vukovarze