Ostrzelane obserwatorium astronomiczne w Sarajewie