Osijek, Crveni Fico, czołg

Pomnik przedstawia Zastavę 750 której właściciel starał się zabarykadować przejazd czołgów przez Osijek.