Gaz 69 z przycepą

Uczestnicy eventu podróżują na pace Gaza 69 oraz na oryginalnej radzieckiej przyczepie.