Mongolskie dzieci na tle Gaza 69

GazBrothers – wyprawa Gazem 69 do Władywostoku. Na zdjęciu dzieci z Mongolii.