Gaz 69 - ambulans i sanitariuszki

Event szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnicy poruszali się samochodami terenowymi, a na trasie został upozorowany wypadek komunikacyjny.