Dzikie konie w Bośni żyją na ogromnych pastwiskach. Same się rodzą, same zdobywają pożywienie, a zimę spędzają w „pod chmurką”. Ludzie dostarczają im tylko sól. W trakcie podróży przez Bośnię samochodem możecie natknąć się na znaki ostrzegające przed końmi wchodzącymi na drogę.