Niskie temperatury towarzyszyły nam przez cały wyjazd.