Szoferka Stara działa bardzo integracyjnie na uczestników wyprawy. W kabinie pomimo dwóch miejsc musieliśmy ścisnąć się we czterech. Ale przynajmniej było ciepło!