Dłonie w warunkach zimowych są bardzo narażone na urazy. Przekonał się o tym Artur, który w trakcie walki z chłodnicą zranił się kilkukrotnie.