Chłodnica Stara gotowa do montażu. Kranik ponownie znalazł się na swoim miejscu, a wstępne testy siłowe napawały nas optymizmem.