Chłodnica Stara okazała się uszkodzona w kilku miejscach. Kiedy udało nam się uporać z wyciekami, w trakcie montażu urwaliśmy kranik. Warto wspomnieć, że prace wykonywaliśmy w warsztacie, który został nam użyczony przez jednego z mieszkańców Sapanty.