Cmentarz Orląt Lwowskich stanowi odrębną część cmentarza Łyczakowskiego. Pochowani są tutaj obrońcy miasta polegli w 1918 roku, kiedy Ukraińcy stanowiący mniejszość zajęli najważniejsze gmachy i przyjęli rezolucję o utworzeniu państwa ukraińskiego.
Cmentarz został zniszczony przez władze sowieckie przy pomocy czołgów w 1971 roku, a następnie w 1989 roku odbudowany na wpół legalnie przez pracowników przedsiębiorstwa Energopol.