Sarkofag widoczny w tle to gigantyczna stalowa kopuła, która ze względu na promieniowanie została zbudowana w bezpiecznej odległości od reaktora, a następnie nasunięta nad strefę napromieniowaną. Na pierwszym planie znajduje się zdjęcie akcji gaśniczej nad uszkodzonym reaktorem.